Spring naar de inhoud

Jean de Selys Longchamps N°3 Sqd 2013

 

 Jean de Selys Longchamps werd geboren in Brussel op 31 mei 1912 als derde kind, en tweede zoon, van Graaf Raymond de Selys Longchamps en Emilie de Theux de Meylandt et Montjardin. Hij was echter geen voorbeeldig leerling en doorliep tal van gerenommeerde scholen, zoals het College Sint-Michiel en Maredsous. Hij kende echter de kunst van vertellen en kon met zijn anecdotes iedereen op zijn hand krijgen.

“Virtus Victris in Cruce
Wapenschild familie de Selys Longchamps

In 1933 gaat hij naar het 1e Regiment der Gidsen waar hij in 1937 de graad van Onderluitenant bij de Cavalerie behaalt. In september 1939 volgt dan de mobilisatie en op 10 mei 1940 de Duitse inval in België.

Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht neemt hij op een schitterende wijze deel aan de zware gevechten bij het verbindingskanaal Maas-Schelde, in Lanaken, op de Gete en op de Leie. Op 28 mei volgt dan de capitulatie.

Hij vervoegt de Engelse linies en slaagt erin om in te schepen in De Panne richting Groot-Brittannië. Hij keert terug naar Frankrijk waar men probeert een Belgisch leger op te bouwen. Een magere hoop die vlug wordt te niet gedaan door de Wapenstilstand in juni tussen Frankrijk en Duitsland.

Vervolgens slaagt hij erin om in Marseille in te schepen en aan wal te gaan te Gibraltar. In Marokko vervoegt hij Belgische piloten die Engeland hopen te bereiken. Jean de Selys, verraden, wordt gearresteerd door de Franse politie, teruggebracht naar Frankrijk, in de gevangenis gezet te Marseille en tenslotte opgesloten in een kamp in de streek van Montpellier.
Hij slaagt erin te ontsnappen, de Pyreneëen te overschrijden, Spanje te doorkruisen en Engeland te vervoegen.

De vurige wens van Jean om te dienen en het gevecht te hernemen zal uiteindelijk gerealiseerd worden.
Op 31 oktober 1940, bij het einde van de Slag om Engeland, hebben de Belgische piloten die eraan deelnamen 21 overwinningen behaald, maar betreuren het verlies van 7 onder hen.

Men heeft dringend piloten nodig! Jean de Selys is 28 jaar oud en dus te oud om jachtpiloot te worden. Zonder aarzeling verjongt hij zich op administratïef vlak en bereikt zijn doel. Als gebrevetteerd piloot wordt hij op 14 augustus 1941 aangehecht bij het 6lste Operational Training Unit.

Minister Pierlot geeft Jean de Selys Longchamps zijn wings

Op 30 september vervoegt hij het 609de, eenheid die deel uitmaakt van de 11de Jachtgroep belast met de verdediging van het zuiden van Groot-Brittannië. Hij neemt deel aan alle operaties van dit smaldeel op de Belgische en Franse kust, zowel bij dag aIs bij nacht; werkt mee aan de verdediging van de Engelse kust, van het Kanaal, van de Noordzee en van «Pas-de-Calais »; hij bombardeert de verbindingswegen in België en Frankrijk, veroorzaakt omvangrijke schade aan het spoorwegnet en doet veel vijandelijke schepen zinken. Op 20 januari 1943, de dag die de Brusselaars zich nog het meeste zullen herinneren, laat hij zich verleiden om een opzienbarende daad te stellen : na beëindiging van een bombardement van het Belgische spoorwegnet stuurt hij zijn «wingman» weg en vliegt alleen naar Brussel om het gebouw van de Gestapo in de Louisalaan te beschieten.

Belgische piloten van 609 Squadron op Duxford


Tekening van de raid op het Gestapo hoofdkwartier in Brussel

Minder dan een maand na zijn spectaculaire raid in Brussel schiet hij tijdens een luchtgevecht een Focke Wulf 190 neer die hij frontaal aanviel. Op 23 februarï 1943 wordt hij geciteerd op de dagorde:
« Een jachtpiloot bezield door een buitengewone moed en vastberadenheid. Heeft blijk gegeven van buitengewone hardnekkigheid tijdens een recent nachtgevecht tegen gewapende vedettes door acht maal terug in de aanval te gaan ondanks het intense vijandelijk verzet ».
Zijn oorlogskruis wordt op dat ogenblik versierd met twee palmen en met een bronzen leeuw.

Op 13 maart verlaat Jean het 609de en vervoegt het No 3 Squadron. Op 31 mei 1943 op zijn verjaardag ontvangt hij de onderscheiding Distinguished Flying Cross met een vermelding die zijn actieve rol in de luchtoorlog zeer goed samenvat:
« This officer is a pilot of exceptional ability and keenness. He shows a great offensive spirit and is eager to engage and destroy the enemy whenever possible. He has shown his great courage and initiative in numerous railtransport and the Gestapo headquarters attack in Brussels. He has also destroyed at least one enemy aircraft and damaged another.»

N°3 RAF Squadron

In de nacht van 15 op 16 augustus 1943 vertrekt Jean op zending boven België. Bij zijn terugkeer vraagt hij aan de verkeerstoren de toelating om te landen. Tijdens de laatste fase van de landing breekt zijn Typhoon, die duidelijke inslagen vertoont van de vijandelijke luchtaf\veer, in twee en stort neer.

Jean de Selys Longchamps was 31 jaar oud !

Graf in Minster (UK) en buste (Brussel) van Jean de Selys Longchamps
(tekst Vieilles Tiges, foto’s/documenten André Bar)

Memoriaal 16 augustus 2013

Op vrijdag 16 augustus 2013 werd op de begraafplaats van Minster-in-Thanet (UK) een herdenking georganiseerd door Wings Of Memory naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het overlijden van Jean de Selys Longchamps, met medewerking van de lokale autoriteiten, Belgische Aircomponent en Ministerie van Defensie, N°3 en 609 Sqd, de Air Cadets, Royal British Legion, RAFA, vertegenwoordiger van de Lord-Leutenant van Kent en in aanwezigheid van de familie. Flypast door de BBMF Spitfire en N° 3 Sqd Typhoon en F16’s Belgische Luchtcomponent.


CHOD Generaal Van Caelenberge en Col. McDine vertegenw. Lord-Lt of Kent


UK Air Cadets marching in


N° 3 Sqd Standard Party marching in

N° 3 Sqd Standard Party en 609 Sqd (met A.C. William de Goat)


Militaire vertegnwoordigers UK en België en familie de Selys Longchamps


Bloemen op het graf van Jean de Selys longchamps


Fly past door N° 3 Sqd Typhoon en Belgische F16’s

BBC News Kent Memorial artikel

Artikel Kent Online

Foto’s gepubliceerd in de “Thanet Gazette”

Foto album Wings Of Memory

Publicatie Air Cadets 121 Sqd ATC

Blog van Clive Handy Voorzitter van N° 3 Sqd Association

Artikel Brussel Nieuws

Radio interview op KMFM radio Kent